Welcome to Ribbee Ukulele Online Shop

aNueNue

Sort by:
Sold Out
aNueNue Mini C Koa : aNN-MCK
aNueNue Mini C Koa : aNN-MCK

Ukulele

4,500.00 ฿
aNueNue Mini C Koa : aNN-MCK

aNueNue Mini C Koa : aNN-MCK

4,500.00 ฿

Name : Mini C Koa  Model : aNN-MCK Label : Mini C Koa Size : 23” Total Frets : 19  Top : Koa  Side : Koa  Back : Koa Tuner : Gear Pegs  Neck : Mahogany  Bridge : Rosewood  Nut / Saddle : Synthetic Bone Fingerboard : Rosewood  String : Aquila Nylgut Pickup : None  Finish : Matte Open Pores  Rosette : ABS Binding : ABS Gigbag : Standard Gigbag


More Info
Sold Out
aNueNue Koa Bird 1K Series : aNN-US1K
aNueNue Koa Bird 1K Series : aNN-US1K

aNueNue Koa Bird 1K Series : aNN-US1K

34,000.00 ฿

อูคูเลเล่ปฏิวัติวงการอูคูเลเล่โดย Johnson แห่ง aNueNue ดีไซเนอร์ผู้เป็นทายาทของโรงงานสร้างกีตาร์ใหญ่ เขาใช้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความเก๋าของโรงงานกีตาร์ที่สืบสานกันมาเป็นรุ่นที่สาม มารวมพลังกันออกมาเป็น aNueNue อูคูเลเล่ดีไซน์ล้ำไม่ซ้ำใคร ที่เสียงดีเลิศประเสริฐศรีจนเคยสร้างปรากฏการณ์คนต่อแถวซื้ออูคูเลเล่มาแล้วหลายรอบในสมัยที่ของมีจำนวนไม่พอเพี...


More Info
Sold Out
aNueNue ASOS Sitka Rosewood Series - aNN-ASR2
aNueNue ASOS Sitka Rosewood Series - aNN-ASR2

aNueNue ASOS Sitka Rosewood Series - aNN-ASR2

22,850.00 ฿

อูคูเลเล่ปฏิวัติวงการอูคูเลเล่โดย Johnson แห่ง aNueNue ดีไซเนอร์ผู้เป็นทายาทของโรงงานสร้างกีตาร์ใหญ่ เขาใช้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความเก๋าของโรงงานกีตาร์ที่สืบสานกันมาเป็นรุ่นที่สาม มารวมพลังกันออกมาเป็น aNueNue อูคูเลเล่ดีไซน์ล้ำไม่ซ้ำใคร ที่เสียงดีเลิศประเสริฐศรีจนเคยสร้างปรากฏการณ์คนต่อแถวซื้ออูคูเลเล่มาแล้วหลายรอบในสมัยที่ของมีจำนวนไม่พอเพี...


More Info
Sold Out
aNueNue ASOS Africa Mahogany Series II - All Solid
aNueNue ASOS Africa Mahogany Series II - All Solid

aNueNue ASOS Africa Mahogany Series II - All Solid

20,800.00 ฿

อูคูเลเล่ปฏิวัติวงการอูคูเลเล่โดย Johnson แห่ง aNueNue ดีไซเนอร์ผู้เป็นทายาทของโรงงานสร้างกีตาร์ใหญ่ เขาใช้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความเก๋าของโรงงานกีตาร์ที่สืบสานกันมาเป็นรุ่นที่สาม มารวมพลังกันออกมาเป็น aNueNue อูคูเลเล่ดีไซน์ล้ำไม่ซ้ำใคร ที่เสียงดีเลิศประเสริฐศรีจนเคยสร้างปรากฏการณ์คนต่อแถวซื้ออูคูเลเล่มาแล้วหลายรอบในสมัยที่ของมีจำนวนไม่พอเพี...


More Info
Sold Out
aNueNue ASOS Africa Mahogany Series III - All Solid
aNueNue ASOS Africa Mahogany Series III - All Solid

aNueNue ASOS Africa Mahogany Series III - All Solid

24,000.00 ฿

อูคูเลเล่ปฏิวัติวงการอูคูเลเล่โดย Johnson แห่ง aNueNue ดีไซเนอร์ผู้เป็นทายาทของโรงงานสร้างกีตาร์ใหญ่ เขาใช้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความเก๋าของโรงงานกีตาร์ที่สืบสานกันมาเป็นรุ่นที่สาม มารวมพลังกันออกมาเป็น aNueNue อูคูเลเล่ดีไซน์ล้ำไม่ซ้ำใคร ที่เสียงดีเลิศประเสริฐศรีจนเคยสร้างปรากฏการณ์คนต่อแถวซื้ออูคูเลเล่มาแล้วหลายรอบในสมัยที่ของมีจำนวนไม่พอเพี...


More Info