Welcome to Ribbee Kumabee Ukulele Online Shop

aNueNue U1 Soprano

Product Description
aNueNue U1 มิติใหม่ของอูคูเลเล่เริ่มต้นคุณภาพสูง ใน Hawaiian Dream Series
อูคูเลเล่มาฮอกกานีที่ออกแบบมาเพื่อสัมผัสที่ดีกว่า ด้วยการเคลือบด้านแบบผิวสัมผัสละมุนมือ เล่นได้สุนทรีย์กว่า และการปรับบอดี้ให้จับกระชับมือขึ้น ทำให้เล่นได้อย่างมิรู้เบื่อ มาพร้อมกระเป๋าที่มีสเน่ห์เกินใครสำหรับอูคูเลเล่ซีรีย์นี้ aNueNue ได้ออกแบบมาพร้อมกับการเปิด aNueNue USA ที่ฮาวาย โดยมีความตั้งใจจะสร้างอูคูเลเล่ตามตำรับฮาวาย ที่ใส่ความปราณีตแบบญี่ปุ่น และผลิตออกมาอย่างคุ้มค่าที่จีน นับเป็นอูคูเลเล่ที่คุ้มค่าในราคามากๆ 
3,900.00 ฿ 4,500.00 ฿

Related Products