Welcome to Ribbee Ukulele Online Shop
Hot ukuleles

Hot Ukuleles

Sort by:
Sale
AQUA One and Only Series Soprano
AQUA One and Only Series Soprano

Ukulele

2,900.00 ฿ 3,200.00 ฿
AQUA One and Only Series Soprano

AQUA One and Only Series Soprano

2,900.00 ฿

อูคูเลเล่ปฏิวัติวงการอูคูเลเล่โดย Johnson แห่ง aNueNue ดีไซเนอร์ผู้เป็นทายาทของโรงงานสร้างกีตาร์ใหญ่ เขาใช้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความเก๋าของโรงงานกีตาร์ที่สืบสานกันมาเป็นรุ่นที่สาม มารวมพลังกันออกมาเป็น aNueNue อูคูเลเล่ดีไซน์ล้ำไม่ซ้ำใคร ที่เสียงดีเลิศประเสริฐศรีจนเคยสร้างปรากฏการณ์คนต่อแถวซื้ออูคูเลเล่มาแล้วหลายรอบในสมัยที่ของมีจำนวนไม่พอเพี...


More Info
Sale
AQUA One and Only Series Concert
AQUA One and Only Series Concert

Ukulele

3,375.00 ฿ 3,750.00 ฿
AQUA One and Only Series Concert

AQUA One and Only Series Concert

3,375.00 ฿

อูคูเลเล่ปฏิวัติวงการอูคูเลเล่โดย Johnson แห่ง aNueNue ดีไซเนอร์ผู้เป็นทายาทของโรงงานสร้างกีตาร์ใหญ่ เขาใช้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความเก๋าของโรงงานกีตาร์ที่สืบสานกันมาเป็นรุ่นที่สาม มารวมพลังกันออกมาเป็น aNueNue อูคูเลเล่ดีไซน์ล้ำไม่ซ้ำใคร ที่เสียงดีเลิศประเสริฐศรีจนเคยสร้างปรากฏการณ์คนต่อแถวซื้ออูคูเลเล่มาแล้วหลายรอบในสมัยที่ของมีจำนวนไม่พอเพี...


More Info
Sale
AQUA Crystal Clear Series Soprano [Out of Stock]
AQUA Crystal Clear Series Soprano [Out of Stock]

Ukulele

3,850.00 ฿ 4,600.00 ฿
AQUA Crystal Clear Series Soprano [Out of Stock]

AQUA Crystal Clear Series Soprano [Out of Stock]

3,850.00 ฿

อูคูเลเล่ปฏิวัติวงการอูคูเลเล่โดย Johnson แห่ง aNueNue ดีไซเนอร์ผู้เป็นทายาทของโรงงานสร้างกีตาร์ใหญ่ เขาใช้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความเก๋าของโรงงานกีตาร์ที่สืบสานกันมาเป็นรุ่นที่สาม มารวมพลังกันออกมาเป็น aNueNue อูคูเลเล่ดีไซน์ล้ำไม่ซ้ำใคร ที่เสียงดีเลิศประเสริฐศรีจนเคยสร้างปรากฏการณ์คนต่อแถวซื้ออูคูเลเล่มาแล้วหลายรอบในสมัยที่ของมีจำนวนไม่พอเพี...


More Info
Sale
AQUA Crystal Clear Series Concert [Out of Stock]
AQUA Crystal Clear Series Concert [Out of Stock]

Ukulele

4,290.00 ฿ 5,200.00 ฿
AQUA Crystal Clear Series Concert [Out of Stock]

AQUA Crystal Clear Series Concert [Out of Stock]

4,290.00 ฿

อูคูเลเล่ปฏิวัติวงการอูคูเลเล่โดย Johnson แห่ง aNueNue ดีไซเนอร์ผู้เป็นทายาทของโรงงานสร้างกีตาร์ใหญ่ เขาใช้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความเก๋าของโรงงานกีตาร์ที่สืบสานกันมาเป็นรุ่นที่สาม มารวมพลังกันออกมาเป็น aNueNue อูคูเลเล่ดีไซน์ล้ำไม่ซ้ำใคร ที่เสียงดีเลิศประเสริฐศรีจนเคยสร้างปรากฏการณ์คนต่อแถวซื้ออูคูเลเล่มาแล้วหลายรอบในสมัยที่ของมีจำนวนไม่พอเพี...


More Info
Sale
AQUA Classic Koa Series Tenor
AQUA Classic Koa Series Tenor

Ukulele

6,000.00 ฿ 7,500.00 ฿
AQUA Classic Koa Series Tenor

AQUA Classic Koa Series Tenor

6,000.00 ฿

อูคูเลเล่ปฏิวัติวงการอูคูเลเล่โดย Johnson แห่ง aNueNue ดีไซเนอร์ผู้เป็นทายาทของโรงงานสร้างกีตาร์ใหญ่ เขาใช้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความเก๋าของโรงงานกีตาร์ที่สืบสานกันมาเป็นรุ่นที่สาม มารวมพลังกันออกมาเป็น aNueNue อูคูเลเล่ดีไซน์ล้ำไม่ซ้ำใคร ที่เสียงดีเลิศประเสริฐศรีจนเคยสร้างปรากฏการณ์คนต่อแถวซื้ออูคูเลเล่มาแล้วหลายรอบในสมัยที่ของมีจำนวนไม่พอเพี...


More Info
Sale
aNueNue Super Lani CC Concert [Out of Stock]
aNueNue Super Lani CC Concert [Out of Stock]

Ukulele

14,000.00 ฿ 18,000.00 ฿
aNueNue Super Lani CC Concert [Out of Stock]

aNueNue Super Lani CC Concert [Out of Stock]

14,000.00 ฿

อูคูเลเล่ปฏิวัติวงการอูคูเลเล่โดย Johnson แห่ง aNueNue ดีไซเนอร์ผู้เป็นทายาทของโรงงานสร้างกีตาร์ใหญ่ เขาใช้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความเก๋าของโรงงานกีตาร์ที่สืบสานกันมาเป็นรุ่นที่สาม มารวมพลังกันออกมาเป็น aNueNue อูคูเลเล่ดีไซน์ล้ำไม่ซ้ำใคร ที่เสียงดีเลิศประเสริฐศรีจนเคยสร้างปรากฏการณ์คนต่อแถวซื้ออูคูเลเล่มาแล้วหลายรอบในสมัยที่ของมีจำนวนไม่พอเพี...


More Info
aNueNue Papa I Soprano Long Neck [Out of Stock]

aNueNue Papa I Soprano Long Neck [Out of Stock]

6,500.00 ฿

อูคูเลเล่ปฏิวัติวงการอูคูเลเล่โดย Johnson แห่ง aNueNue ดีไซเนอร์ผู้เป็นทายาทของโรงงานสร้างกีตาร์ใหญ่ เขาใช้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความเก๋าของโรงงานกีตาร์ที่สืบสานกันมาเป็นรุ่นที่สาม มารวมพลังกันออกมาเป็น aNueNue อูคูเลเล่ดีไซน์ล้ำไม่ซ้ำใคร ที่เสียงดีเลิศประเสริฐศรีจนเคยสร้างปรากฏการณ์คนต่อแถวซื้ออูคูเลเล่มาแล้วหลายรอบในสมัยที่ของมีจำนวนไม่พอเพี...


More Info
aNueNue Papa III Tenor

Ukulele

8,800.00 ฿
aNueNue Papa III Tenor

aNueNue Papa III Tenor

8,800.00 ฿

อูคูเลเล่ปฏิวัติวงการอูคูเลเล่โดย Johnson แห่ง aNueNue ดีไซเนอร์ผู้เป็นทายาทของโรงงานสร้างกีตาร์ใหญ่ เขาใช้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความเก๋าของโรงงานกีตาร์ที่สืบสานกันมาเป็นรุ่นที่สาม มารวมพลังกันออกมาเป็น aNueNue อูคูเลเล่ดีไซน์ล้ำไม่ซ้ำใคร ที่เสียงดีเลิศประเสริฐศรีจนเคยสร้างปรากฏการณ์คนต่อแถวซื้ออูคูเลเล่มาแล้วหลายรอบในสมัยที่ของมีจำนวนไม่พอเพี...


More Info
Blackbird Clara [SOLD]

Ukulele

64,000.00 ฿
Blackbird Clara [SOLD]

Blackbird Clara [SOLD]

64,000.00 ฿

นวัตกรรมใหมม่ของอูคูเลเล่ Blackbird Clara สร้างจาก Ekoa มีความเบาและทนทานสูง ในดีไซน์ให้เสียงเดินทาง ผ่านช่องภายใน hollow neck ไปออกที่ headstockเพิ่มมิติของย่านเสียงแหลมให้กลมกล่อม กับเสียงกลางต่ำ ที่ออกจากบริเวณด้านบนของ body


More Info
Blackbird Ukulele [SOLD]

Ukulele

65,000.00 ฿
Blackbird Ukulele [SOLD]

Blackbird Ukulele [SOLD]

65,000.00 ฿

นวัตกรรมใหมม่ของอูคูเลเล่Blackbird Ukulele สร้างจาก Carbon-fiber มีความเบาและทนทานสูงในดีไซน์ให้เสียงเดินทาง ผ่านช่องภายใน hollow neck ไปออกที่ headstockเพิ่มมิติของย่านเสียงแหลมให้กลมกล่อม กับเสียงกลางต่ำ ที่ออกจากบริเวณด้านบนของ body จากนี้ไปท่านสามารถ นำอูคูเลเล่เสียงดี ไปลุยในพื้นที่ที่เสี่ยงสำหรับไม้ได้ เช่น ไปทะเล ขึ้นเขา ค้างแรม หรือบุกขั...


More Info
Hulala Soprano

Ukulele

2,860.00 ฿
Hulala Soprano

Hulala Soprano

2,860.00 ฿

หากว่ากันที่ความคุ้มค่า Hulala ควรค่ากับตำแหน่งนี้เพราะในราคานี้ไม่มีอูคูเลเล่อะไร ที่มาพร้อม soft case แล้วยังเสียงดี เล่นดี งานดี อย่างนี้อีกแล้ว นี่คือพี่น้องต่างบิดาของ Ribbee Ukulele เพราะเสป๊คเดียวกัน ต่างกันที่สีของไม้และ head stock เท่านั้นนับเป็นอีกหนึ่งผลงานของ aNueNue ที่ออกสายการผลิตอูคูเลเล่ราคาประหยัด คุณภาพคับบอดี้ เพื่อให้ท่านที่...


More Info
Hulala Concert Pickup [Out of Stock]

Hulala Concert Pickup [Out of Stock]

5,610.00 ฿

หากว่ากันที่ความคุ้มค่า Hulala ควรค่ากับตำแหน่งนี้เพราะในราคานี้ไม่มีอูคูเลเล่อะไร ที่มาพร้อม soft case แล้วยังเสียงดี เล่นดี งานดี อย่างนี้อีกแล้ว นี่คือพี่น้องต่างบิดาของ Ribbee Ukulele เพราะเสป๊คเดียวกัน ต่างกันที่สีของไม้และ head stock เท่านั้นนับเป็นอีกหนึ่งผลงานของ aNueNue ที่ออกสายการผลิตอูคูเลเล่ราคาประหยัด คุณภาพคับบอดี้ เพื่อให้ท่านที่...


More Info