Welcome to Ribbee Ukulele Online Shop

Mainland

Sort by:
Mainland Classic Mahogany Tenor [SOLD]

Mainland Classic Mahogany Tenor [SOLD]

14,850.00 ฿

สำหรับท่านที่ถวิลหาความสุนทรีย์ของไม้ solid ในราคาที่เอื้อมถึงง่ายๆนี่คือสิ่งที่ท่านต้องมาลองสัมผัส อูคูเลเล่สัญชาติอเมริกัน เชื้อสายจีนโดย Mike Hater ผู้คร่ำหวอดในวงการอูคูเลเล่มายาวนานก่อนจะหันมาทำแบรนด์ของตัวเอง โดยยึกหลักการว่า "อูคูเลเล่ดีๆ ไม่จำเป็นต้องมาจากฮาวายเสมอไป"เขาทำให้อูคูเลเล่ solid ราคาเบาลงโดยให้ช่างผู้ชำนาญการชาวจีนเป็นผู้สร้า...


More Info