Welcome to Ribbee Kumabee Ukulele Online Shop
Hot Ukuleles
อูคูเลเล่ยอดนิยมที่เราแนะนำเป็นอูคูเลเล่รุ่นและแบรนด์ต่างๆ ที่ได้ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี จากหลากหลายแบรนด์ที่เราเคยสัมผัส จนได้อูคูเลเล่ที่ต้องมีคุณภาพสมราคาหรือดีกว่าราคา มาจากผู้ผลิตระดับโลกที่เป็นที่ยอมรับจริงๆ ในวงการอูคูเลเล่โลก ซึ่งจำทำให้มั่นใจว่า เสียงต้องดี สัมผัสต้องเล่นง่าย และความปราณีตต้องมี คราวนี้คุณก็แค่เลือกตัวที่ชอบอย่างสบายใจ

Hot Ukuleles

Sort by:
Mainland Red Cedar Soprano

Ukulele

11,500.00 ฿
Mainland Red Cedar Soprano

Mainland Red Cedar Soprano

11,500.00 ฿

Mainland Ukulele อูคูเลเล่คุณภาพดี ราคาสุดคุ้มค่า จากสตูดิโอของ Mike Hater แห่งเมือง Tennessee มลรัฐ Indiana อูคูเลเล่ทุกตัวได้รับการออกแบบและเลือกสรรวัตถุดิบตามตำรับลุงไมค์ ก่อนจะส่งแบบไปสร้างที่ประเทศจีน เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตไม่สูงจนเกินไป จากนั้นส่งกลับมาจบงานและเซ็ทอัพที่อเมริกาโดยลุงไมค์เองทุกตัว ทำให้ได้อูคูเลเล่คุณภาพไม่ต่างจากตัวที่ราค...


More Info
Mainland Mahogany Soprano

Ukulele

10,500.00 ฿
Mainland Mahogany Soprano

Mainland Mahogany Soprano

10,500.00 ฿

Mainland Ukulele อูคูเลเล่คุณภาพดี ราคาสุดคุ้มค่า จากสตูดิโอของ Mike Hater แห่งเมือง Tennessee มลรัฐ Indiana อูคูเลเล่ทุกตัวได้รับการออกแบบและเลือกสรรวัตถุดิบตามตำรับลุงไมค์ ก่อนจะส่งแบบไปสร้างที่ประเทศจีน เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตไม่สูงจนเกินไป จากนั้นส่งกลับมาจบงานและเซ็ทอัพที่อเมริกาโดยลุงไมค์เองทุกตัว ทำให้ได้อูคูเลเล่คุณภาพไม่ต่างจากตัวที่ราค...


More Info