Welcome to Ribbee Ukulele Online Shop

Ukadelic Soprano Tie Dry

Product Description
แบรนด์ที่แตกหน่อออกมาจาก Kala Brand Ukulele
สำหรับสายการผลิตนี้จะเน้นที่อูคูเลเล่ที่มีลวดลายสนุกสนาน 
บนโครงสร้างของรุ่น KA-S ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นของ Kala
ถ้าคุณชอบสีสัน และต้องการใช้อูคูเลเล่ที่บ่งบอกความเป็นคุณ
เลือก Ukadelic สิครับ
1,180.00 ฿ 2,900.00 ฿

Related Products