Welcome to Ribbee Ukulele Online Shop

Ribbee

Sort by:
Ribbee Tenor

Ukulele

3,800.00 ฿
Ribbee Tenor

Ribbee Tenor

3,800.00 ฿

Ribbee Ukulele อูคูเลเล่ที่เราภูมิใจเสนอ นี่คืออูคูเลเล่สัญชาติไทย เชื้อสายจีนดีไซน์ตามสเปคของเรา แล้วให้โรงงานในเครือ aNueNue ทำให้      โดยเริ่มแรก เราต้องการทำมาเพื่อนักเรียนอูคูเลเล่ของโรงเรียนของเราเพราะมีนักเรียนหลายคน พบกับอูคูเลเล่ในราคาระดับเดียวกันนี้แต่คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ต้องเสียเงินซื้อตัวใหม่ซ้ำซ้อนสำหรับ Ribbee Ukulele ไม่ใช่อย่าง...


More Info