Welcome to Ribbee Kumabee Ukulele Online Shop
Made in Japan
อูคูเลเล่ญี่ปุ่น Made in Japan ล้วนเป็นอูคูเลเล่คุณภาพสูง เปี่ยมไปด้วยความปราณีตบรรจง ดีไซน์ที่งดงามและแตกต่าง สุ้มเสียงที่ไพเราะ และที่สำคัญที่สุดคือสัมผัสและการเล่นที่ดีเกินคำบรรยาย หากได้ลองสักครั้ง จะเข้าใจว่า อูคูเลเล่ที่ดีได้อีก มันเป็นอย่างนี้นี่เองครับ

Made in Japan

Sort by:
1960's Kamaka Keiki Mahogany Soprano (K-01)

1960's Kamaka Keiki Mahogany Soprano (K-01)

39,000.00 ฿

1960's Kamaka Keiki Mahogany Soprano (K-01) อูคูเลเล่ Keiki นี้ มีความเป็นมาที่น่าสนใจ เพราะเริ่มแรกมันมาจากการสร้างเลียนแบบ! ที่ประเทศญี่ปุ่นในยุค 60's วัฒนธรรมฮาวายเฟื่องฟูมากๆ จากการปลุกกระแสการเต้นระบำฮูล่า ทำให้บทเพลงและเครื่องดนตรีฮาวายกลายเป็นที่ต้องการในญี่ปุ่นไปด้วย ในยุคนั้นมีผู้ผลิตญี่ปุ่นได้สร้างอูคูเลเล่คล้ายๆ Kamaka ออกมาขาย และเป็...


More Info