Welcome to Ribbee Kumabee Ukulele Online Shop

Vintage 1972 Spruce Top Concert Kamaka

Product Description

Vintage 1972 Spruce Top Concert Kamaka จัดว่าเป็นอะไรที่หายากมาก เพราะตัวนี้คืออูคูเลเล่วินเทจที่นักสะสมท่านหนึ่ง นำไปให้ Kamaka refurbish ให้กลับมาในสภาพใหม่ 

อูคูเลเล่ตัวนี้ นอกจากจะหายากมากแล้ว  เสียงก็ไม่ซ้ำใคร เพราะได้ไม้หน้า Spruce มาขับเสียงใสพุ่ง ในขณะที่คาแรคเตอร์ของ Kamaka ก็ไม่เสื่อมคลาย

85,000.00 ฿

Related Products