Welcome to Ribbee Kumabee Ukulele Online Shop

Kanile'a Oha C Premium Concert

Product Description
Kanile'a คือสำนักอูคูเลเล่ที่ดีที่สุดสำนักหนึ่งของฮาวาย ก่อตั้งโดย Joe Souza ผู้สืบเชื้อสายมาจากชาวโปรตุเกสที่นำอูคูเลเล่มาสู่ฮาวาย ในขณะที่สร้างอูคูเลเล่ตามตำรับฮาวาย เขาได้พัฒนาอูคูเลเล่ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ดีขึ้น เช่นการออกแบบโครงสร้าง TRU Bracing ที่ช่วยให้เสียงมีความ sustain ขึ้น การเคลือบแบบ High Gloss ด้วย UV ให้ความมันแวววาว คงทนกว่าการเคลือบปกติ และยังไม่ทำงายสิ่งแวดล้อมด้วย

ในเรื่องสิ่งแวดล้อม Kanile'a ตระหนักดีว่าต้น Koa ทุกต้นที่ถูกตัดไป ต้องปลูกทดแทน เขาจึงก่อตั้งโครงการปลูก Koa ทดแทนขึ้นที่ไร่ Koa ของเขาที่เกาะ Big Island ที่ฮาวาย ทุกอูคูเลเล่ที่สร้าง จะมีต้น Koa ปลูกทดแทนขึ้น

สำหรับ Kanile'a Oha C Premium ตัวนี้ เป็นรุ่นเริ่มต้นของ Kanile'a เนื่องด้วย Koa เป็นไม้พื้นเมืองของฮาวาย ที่นับวันจะหายากขึ้นเรื่อยๆ และราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ เขาจึงออกแบบรุ่น Oha ขึ้นมา เพื่อลดการใช้ไม้ Koa ด้วยการนำไม้ Koa มาเป็นไม้หน้า ซึ่งเป็นส่วยที่ส่งผลต่อเสียงมากที่สุด แล้วเลือกใช้ไม้ Mahogany มาเป็นไม้ข้างและหลัง ทำให้ได้อูคูเลเล่ที่ให้เสียงแบบ Koa นำ ผสมความนุ่มนวลของ Mahogany ในราคาที่ไม่พุ่งสูงตามราคาไม้ Koa

และตัวนี้เป็นรุ่น Premium จะใช้ไม้เกรดดีขึ้น ลายพร้อย พร้อมประดับเปลือกหอยที่โลโก้ของ Kanile'a ครับ

เมื่อได้ลอง จะพบว่า Kanile'a Oha เล่นได้ความรู้สึกไม่ต่างกับ Kanile'a รุ่นอื่นๆ เลย มีความเด้ง เล่นสนุกมือ เสียงดัง เพราะ และเล่นง่ายสบายมือครับ

33,500.00 ฿ 35,500.00 ฿

Related Products