Welcome to Ribbee Kumabee Ukulele Online Shop

Blackbird Clara [SOLD]

Product Description
นวัตกรรมใหมม่ของอูคูเลเล่ Blackbird Clara สร้างจาก Ekoa
มีความเบาและทนทานสูง 
ในดีไซน์ให้เสียงเดินทาง
ผ่านช่องภายใน 
hollow neck ไปออกที่ headstock
เพิ่มมิติของย่านเสียงแหลมให้กลมกล่อม กับเสียงกลางต่ำ
ที่ออกจากบริเวณด้านบน
ของ body
64,000.00 ฿

Related Products