Welcome to Ribbee Kumabee Ukulele Online Shop

aNueNue Papa All Solid II

Product Description

อูคูเลเล่ปฏิวัติวงการอูคูเลเล่โดย Johnson แห่ง aNueNue ดีไซเนอร์
ผู้เป็นทายาทของโรงงานสร้างกีตาร์ใหญ่ เขาใช้วิสัยทัศน์อันกว้างไกล
และความเก๋าของโรงงานกีตาร์ที่สืบสานกันมาเป็นรุ่นที่สาม มารวมพลังกัน
ออกมาเป็น aNueNue อูคูเลเล่ดีไซน์ล้ำไม่ซ้ำใคร ที่เสียงดีเลิศประเสริฐศรี

สำหรับรุ่น Papa 2 นี้ เป็นรุ่นที่พัฒนา อัพเกรดมาหลายรอบ จนมาถึงโฉมล่าสุด All Solid ที่ให้สุ้มเสียงมาฮออกกานีได้งดงามที่สุด เสียงพุ่ง ชัดเจน เล่นงาย สัมผัสดีเลิศ

เชิญมาสตรัมอูคูเลเล่ที่นอกจากดูดีแล้ว ยังมีสไตล์ แถมเสียงดีอีกต่างหากได้แล้ววันนี้
(มาพร้อม soft case อย่างดี)

11,500.00 ฿ 14,500.00 ฿

Related Products