Welcome to Ribbee Kumabee Ukulele Online Shop
Hot Ukuleles
อูคูเลเล่ยอดนิยมที่เราแนะนำเป็นอูคูเลเล่รุ่นและแบรนด์ต่างๆ ที่ได้ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี จากหลากหลายแบรนด์ที่เราเคยสัมผัส จนได้อูคูเลเล่ที่ต้องมีคุณภาพสมราคาหรือดีกว่าราคา มาจากผู้ผลิตระดับโลกที่เป็นที่ยอมรับจริงๆ ในวงการอูคูเลเล่โลก ซึ่งจำทำให้มั่นใจว่า เสียงต้องดี สัมผัสต้องเล่นง่าย และความปราณีตต้องมี คราวนี้คุณก็แค่เลือกตัวที่ชอบอย่างสบายใจ

Hot Ukuleles

Sort by:
Sale
Flight Travel Series : Kitty Concert
Flight Travel Series : Kitty Concert

Ukulele

2,450.00 ฿ 2,950.00 ฿
Flight Travel Series : Kitty Concert

Flight Travel Series : Kitty Concert

2,450.00 ฿

เมื่อหลายปีก่อน ผมพบกับอูคูเลเล่ที่สวยงาม เล่นง่าย เสียงดัง และมีความแข็งแรงสูง เป็นอูคูเลเล่ made in USA ยี่ห้อดังมากในโลกอูคูเลเล่ ที่ใครๆ ที่คร่ำหวอดก็คุ้นเคย อูคูเลเล่นั้นบอดี้เป็นพลาสติก ABS ซึ่งมีสรรพคุณถึก ทนทานมากๆ และมีซาวด์บอร์ดเป็นไม้ ซึ่งแม้ตัวเป็นพลาสติก แต่ให้เสียงดังและเพราะกว่าอูคูเลเล่ไม้หลายเจ้า ส่วนเฟร็ตบอร์ดนั้น เขาหล่อขึ้นม...


More Info
Sale
Flight Travel Series : Surf Soprano
Flight Travel Series : Surf Soprano

Ukulele

1,900.00 ฿ 2,500.00 ฿
Flight Travel Series : Surf Soprano

Flight Travel Series : Surf Soprano

1,900.00 ฿

เมื่อหลายปีก่อน ผมพบกับอูคูเลเล่ที่สวยงาม เล่นง่าย เสียงดัง และมีความแข็งแรงสูง เป็นอูคูเลเล่ made in USA ยี่ห้อดังมากในโลกอูคูเลเล่ ที่ใครๆ ที่คร่ำหวอดก็คุ้นเคย อูคูเลเล่นั้นบอดี้เป็นพลาสติก ABS ซึ่งมีสรรพคุณถึก ทนทานมากๆ และมีซาวด์บอร์ดเป็นไม้ ซึ่งแม้ตัวเป็นพลาสติก แต่ให้เสียงดังและเพราะกว่าอูคูเลเล่ไม้หลายเจ้า ส่วนเฟร็ตบอร์ดนั้น เขาหล่อขึ้นมา...


More Info
Sale
Flight Travel Series : Arcana Soprano
Flight Travel Series : Arcana Soprano

Ukulele

1,900.00 ฿ 2,500.00 ฿
Flight Travel Series : Arcana Soprano

Flight Travel Series : Arcana Soprano

1,900.00 ฿

เมื่อหลายปีก่อน ผมพบกับอูคูเลเล่ที่สวยงาม เล่นง่าย เสียงดัง และมีความแข็งแรงสูง เป็นอูคูเลเล่ made in USA ยี่ห้อดังมากในโลกอูคูเลเล่ ที่ใครๆ ที่คร่ำหวอดก็คุ้นเคย อูคูเลเล่นั้นบอดี้เป็นพลาสติก ABS ซึ่งมีสรรพคุณถึก ทนทานมากๆ และมีซาวด์บอร์ดเป็นไม้ ซึ่งแม้ตัวเป็นพลาสติก แต่ให้เสียงดังและเพราะกว่าอูคูเลเล่ไม้หลายเจ้า ส่วนเฟร็ตบอร์ดนั้น เขาหล่อขึ้นม...


More Info
Sale
Flight Travel Series : Dark Blue Soprano
Flight Travel Series : Dark Blue Soprano

Ukulele

1,700.00 ฿ 2,200.00 ฿
Flight Travel Series : Dark Blue Soprano

Flight Travel Series : Dark Blue Soprano

1,700.00 ฿

 เมื่อหลายปีก่อน ผมพบกับอูคูเลเล่ที่สวยงาม เล่นง่าย เสียงดัง และมีความแข็งแรงสูง เป็นอูคูเลเล่ made in USA ยี่ห้อดังมากในโลกอูคูเลเล่ ที่ใครๆ ที่คร่ำหวอดก็คุ้นเคย อูคูเลเล่นั้นบอดี้เป็นพลาสติก ABS ซึ่งมีสรรพคุณถึก ทนทานมากๆ และมีซาวด์บอร์ดเป็นไม้ ซึ่งแม้ตัวเป็นพลาสติก แต่ให้เสียงดังและเพราะกว่าอูคูเลเล่ไม้หลายเจ้า ส่วนเฟร็ตบอร์ดนั้น เขาหล่อขึ้น...


More Info
Sale
Flight Travel Series : Graffiti Soprano
Flight Travel Series : Graffiti Soprano

Ukulele

1,900.00 ฿ 2,500.00 ฿
Flight Travel Series : Graffiti Soprano

Flight Travel Series : Graffiti Soprano

1,900.00 ฿

 เมื่อหลายปีก่อน ผมพบกับอูคูเลเล่ที่สวยงาม เล่นง่าย เสียงดัง และมีความแข็งแรงสูง เป็นอูคูเลเล่ made in USA ยี่ห้อดังมากในโลกอูคูเลเล่ ที่ใครๆ ที่คร่ำหวอดก็คุ้นเคย อูคูเลเล่นั้นบอดี้เป็นพลาสติก ABS ซึ่งมีสรรพคุณถึก ทนทานมากๆ และมีซาวด์บอร์ดเป็นไม้ ซึ่งแม้ตัวเป็นพลาสติก แต่ให้เสียงดังและเพราะกว่าอูคูเลเล่ไม้หลายเจ้า ส่วนเฟร็ตบอร์ดนั้น เขาหล่อขึ้น...


More Info
Sale
Flight Travel Series : Green Soprano
Flight Travel Series : Green Soprano

Ukulele

1,700.00 ฿ 2,200.00 ฿
Flight Travel Series : Green Soprano

Flight Travel Series : Green Soprano

1,700.00 ฿

เมื่อหลายปีก่อน ผมพบกับอูคูเลเล่ที่สวยงาม เล่นง่าย เสียงดัง และมีความแข็งแรงสูง เป็นอูคูเลเล่ made in USA ยี่ห้อดังมากในโลกอูคูเลเล่ ที่ใครๆ ที่คร่ำหวอดก็คุ้นเคย อูคูเลเล่นั้นบอดี้เป็นพลาสติก ABS ซึ่งมีสรรพคุณถึก ทนทานมากๆ และมีซาวด์บอร์ดเป็นไม้ ซึ่งแม้ตัวเป็นพลาสติก แต่ให้เสียงดังและเพราะกว่าอูคูเลเล่ไม้หลายเจ้า ส่วนเฟร็ตบอร์ดนั้น เขาหล่อขึ้นม...


More Info
Sale
Flight Travel Series : Pink Soprano
Flight Travel Series : Pink Soprano

Ukulele

1,700.00 ฿ 2,200.00 ฿
Flight Travel Series : Pink Soprano

Flight Travel Series : Pink Soprano

1,700.00 ฿

  เมื่อหลายปีก่อน ผมพบกับอูคูเลเล่ที่สวยงาม เล่นง่าย เสียงดัง และมีความแข็งแรงสูง เป็นอูคูเลเล่ made in USA ยี่ห้อดังมากในโลกอูคูเลเล่ ที่ใครๆ ที่คร่ำหวอดก็คุ้นเคย อูคูเลเล่นั้นบอดี้เป็นพลาสติก ABS ซึ่งมีสรรพคุณถึก ทนทานมากๆ และมีซาวด์บอร์ดเป็นไม้ ซึ่งแม้ตัวเป็นพลาสติก แต่ให้เสียงดังและเพราะกว่าอูคูเลเล่ไม้หลายเจ้า ส่วนเฟร็ตบอร์ดนั้น เขาหล่อขึ้...


More Info
Flight Travel Ukulele Sakura Soprano Long Neck

Flight Travel Ukulele Sakura Soprano Long Neck

2,100.00 ฿

เมื่อหลายปีก่อน ผมพบกับอูคูเลเล่ที่สวยงาม เล่นง่าย เสียงดัง และมีความแข็งแรงสูง เป็นอูคูเลเล่ made in USA ยี่ห้อดังมากในโลกอูคูเลเล่ ที่ใครๆ ที่คร่ำหวอดก็คุ้นเคย อูคูเลเล่นั้นบอดี้เป็นพลาสติก ABS ซึ่งมีสรรพคุณถึก ทนทานมากๆ และมีซาวด์บอร์ดเป็นไม้ ซึ่งแม้ตัวเป็นพลาสติก แต่ให้เสียงดังและเพราะกว่าอูคูเลเล่ไม้หลายเจ้า ส่วนเฟร็ตบอร์ดนั้น เขาหล่อขึ้นม...


More Info
Flight Elise Ecklund Signature Soprano Long Neck Travel Ukulele

Flight Elise Ecklund Signature Soprano Long Neck Travel Ukulele

2,500.00 ฿

เมื่อหลายปีก่อน ผมพบกับอูคูเลเล่ที่สวยงาม เล่นง่าย เสียงดัง และมีความแข็งแรงสูง เป็นอูคูเลเล่ made in USA ยี่ห้อดังมากในโลกอูคูเลเล่ ที่ใครๆ ที่คร่ำหวอดก็คุ้นเคย อูคูเลเล่นั้นบอดี้เป็นพลาสติก ABS ซึ่งมีสรรพคุณถึก ทนทานมากๆ และมีซาวด์บอร์ดเป็นไม้ ซึ่งแม้ตัวเป็นพลาสติก แต่ให้เสียงดังและเพราะกว่าอูคูเลเล่ไม้หลายเจ้า ส่วนเฟร็ตบอร์ดนั้น เขาหล่อขึ้นม...


More Info
Flight Slovenia Travel Soprano Ukulele

Flight Slovenia Travel Soprano Ukulele

1,900.00 ฿

เมื่อหลายปีก่อน ผมพบกับอูคูเลเล่ที่สวยงาม เล่นง่าย เสียงดัง และมีความแข็งแรงสูง เป็นอูคูเลเล่ made in USA ยี่ห้อดังมากในโลกอูคูเลเล่ ที่ใครๆ ที่คร่ำหวอดก็คุ้นเคย อูคูเลเล่นั้นบอดี้เป็นพลาสติก ABS ซึ่งมีสรรพคุณถึก ทนทานมากๆ และมีซาวด์บอร์ดเป็นไม้ ซึ่งแม้ตัวเป็นพลาสติก แต่ให้เสียงดังและเพราะกว่าอูคูเลเล่ไม้หลายเจ้า ส่วนเฟร็ตบอร์ดนั้น เขาหล่อขึ้นมา...


More Info
Flight Space Travel Concert Ukulele

Flight Space Travel Concert Ukulele

2,450.00 ฿

เมื่อหลายปีก่อน ผมพบกับอูคูเลเล่ที่สวยงาม เล่นง่าย เสียงดัง และมีความแข็งแรงสูง เป็นอูคูเลเล่ made in USA ยี่ห้อดังมากในโลกอูคูเลเล่ ที่ใครๆ ที่คร่ำหวอดก็คุ้นเคย อูคูเลเล่นั้นบอดี้เป็นพลาสติก ABS ซึ่งมีสรรพคุณถึก ทนทานมากๆ และมีซาวด์บอร์ดเป็นไม้ ซึ่งแม้ตัวเป็นพลาสติก แต่ให้เสียงดังและเพราะกว่าอูคูเลเล่ไม้หลายเจ้า ส่วนเฟร็ตบอร์ดนั้น เขาหล่อขึ้นมา...


More Info
Flight Orange Travel Soprano

Ukulele

1,700.00 ฿
Flight Orange Travel Soprano

Flight Orange Travel Soprano

1,700.00 ฿

เมื่อหลายปีก่อน ผมพบกับอูคูเลเล่ที่สวยงาม เล่นง่าย เสียงดัง และมีความแข็งแรงสูง เป็นอูคูเลเล่ made in USA ยี่ห้อดังมากในโลกอูคูเลเล่ ที่ใครๆ ที่คร่ำหวอดก็คุ้นเคย อูคูเลเล่นั้นบอดี้เป็นพลาสติก ABS ซึ่งมีสรรพคุณถึก ทนทานมากๆ และมีซาวด์บอร์ดเป็นไม้ ซึ่งแม้ตัวเป็นพลาสติก แต่ให้เสียงดังและเพราะกว่าอูคูเลเล่ไม้หลายเจ้า ส่วนเฟร็ตบอร์ดนั้น เขาหล่อขึ้นมา...


More Info