Welcome to Ribbee Kumabee Ukulele Online Shop

Blackbird

Sort by:
Blackbird Clara [SOLD]

Ukulele

64,000.00 ฿
Blackbird Clara [SOLD]

Blackbird Clara [SOLD]

64,000.00 ฿

นวัตกรรมใหมม่ของอูคูเลเล่ Blackbird Clara สร้างจาก Ekoa มีความเบาและทนทานสูง ในดีไซน์ให้เสียงเดินทาง ผ่านช่องภายใน hollow neck ไปออกที่ headstockเพิ่มมิติของย่านเสียงแหลมให้กลมกล่อม กับเสียงกลางต่ำ ที่ออกจากบริเวณด้านบนของ body


More Info